Representantforslag om styrking av mindretallsrettigheter i kommunale kontrollutvalg

Dokument nr. 8:4 (2008-2009), Innst. S. nr. 192 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Gunnar Gundersen, Jan Tore Sanner, Martin Engeset Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 01.04.2009 Innst. S. nr. 192 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Flertallet viste til at Kommunal- og regionaldepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak bl.a. for å styrke kontrollutvalget, og vil avvente arbeidsgruppens arbeid før det konkluderes i forhold til de forslagenene som er fremmet i Dokumentet nr. 8:4 (2008-2009).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 19.05.2009