Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 9. juni 2011

Bent Høie

Per Arne Olsen

leder

ordfører