Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Dette dokument

  • Innst. 131 S (2011–2012)
  • Kildedok: Prop. 19 S (2011–2012) unntatt kap. 821, 822, 3821, 3822
  • Dato: 08.12.2011
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 5

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 8. desember 2011

Gunn Karin Gjul

leiar og ordførar