Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Jan-Henrik Fredriksen om at Norge trer ut av ILO-konvensjon nr. 169, nedlegger Sametinget, opphever finnmarksloven og avvikler forvaltningsområdet for samiske språk

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- forvaltningskomiteen, den 8. desember 2011

Heikki Holmås

Eirik Sivertsen

leder

ordfører