Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Harald T. Nesvik og Åge Starheim om finansieringsplan og organisatorisk opprydning etter naturkatastrofene i 2011/2012

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 6. mars 2012

Knut Arild Hareide

Bård Hoksrud

leder

ordfører