Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om hjemmelsgrunnlaget for INFOFLYT-registeret

Dette dokument

  • Innst. 243 S (2011–2012)
  • Dato: 17.04.2012
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 12

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 17. april 2012

Anders Anundsen

leder og ordfører