Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonalkjernejournal m.m.)

Dette dokument

  • Innst. 348 L (2011–2012)
  • Kildedok: Prop. 89 L (2011–2012)
  • Dato: 31.05.2012
  • Utgiver: helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetall: 16

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 31. mai 2012

Bent Høie

Jon Jæger Gåsvatn

leder

ordfører