Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid)

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 23. mai 2013

Robert Eriksson

Anette Trettebergstuen

leder

ordfører