Innstilling frå næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Svein Flåtten, Rigmor Andersen Eide og Borghild Tenden om forenklinger i rapportering, skjemaer og regelverk for næringslivet

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 8. november 2012

Terje Aasland

Alf Egil Holmelid

leiar

ordførar