Innstilling fra justiskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 29. november 2012

Per Sandberg

leder og ordfører