Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.)

Dette dokument

  • Innst. 128 L (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 119 L (2011–2012)
  • Dato: 04.12.2012
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 24

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 4. desember 2012

Aksel Hagen

Hilde Magnusson

leiar

ordførar