Endringar i kommunelova m.m.

Prop. 119 L (2011-2012), Innst. 128 L (2012-2013), Lovvedtak 33 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2012 Innst. 128 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 119 L (2011-2012) Endringar i kommunelova m.m. (Eigenkontroll mv.). Lovforslagene gjelder i hovedsak egenkontroll i kommunene. Lovforslaget, med en endring av forslaget til § 29 nr. 4 i kommuneloven sammenlignet med regjeringens forslag, ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 17.12.2012