Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om omfordeling av barnetrygden

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 4. desember 2012

Gunn Karin Gjul

Solveig Horne

leder

ordfører