Sammendrag

Det fremmes i dokumentet følgende forslag:

«I

I lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. skal § 3-4 lyde:

§ 3-4 Tidsinnskrenkning for salg fra AS Vinmonopolets utsalg

Salg fra AS Vinmonopolets utsalg kan skje fra kl. 08.30 til kl. 18.00.

Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg fastsettes av departementet.

II

Loven trer i kraft straks.»

Forslagsstillerne viser til at § 3-4 i alkoholloven legger noen politisk bestemte rammer for tidspunkter for tillatt salg og utlevering av alkohol. I henhold til alkoholloven kan alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 selges fra Vinmonopolets utsalg mellom kl. 08.30 og kl. 18.00 på hverdager, mens salget skal opphøre kl. 15.00 dagen før søn- og helligdager. I tillegg er salg og utlevering av alkoholholdig drikk på Vinmonopolet forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt med lov, samt jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften.

Forslagsstillerne viser videre til at representanter for ulike partier har tatt til orde for å endre lovgivningen på området. Dette mener forslagsstillerne er svært positivt, og de ønsker slike initiativ velkomne.

Forslagsstillerne mener at regelverket, slik det er i dag, skaper irritasjon hos publikum.

Forslagsstillerne mener videre at man må tilnærme seg temaet åpningstider fra en prinsipiell side, og at tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverk til å regulere åpningstider.