Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut   Meld feil Meld feil     

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Kari Kjønaas Kjos, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om lov om endring i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (åpningstider og salg i forbindelse med helligdager)

Innst. 252 L (2012–2013)
Dato: 21.03.2013
Utgiver: Helse- og omsorgskomiteen
Sidetall: 8

Sammendrag

Det fremmes i dokumentet følgende forslag:

«I

I lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. skal § 3-4 lyde:

§ 3-4 Tidsinnskrenkning for salg fra AS Vinmonopolets utsalg

Salg fra AS Vinmonopolets utsalg kan skje fra kl. 08.30 til kl. 18.00.

Åpningstiden for AS Vinmonopolets utsalg fastsettes av departementet.

II

Loven trer i kraft straks.»

Forslagsstillerne viser til at § 3-4 i alkoholloven legger noen politisk bestemte rammer for tidspunkter for tillatt salg og utlevering av alkohol. I henhold til alkoholloven kan alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 selges fra Vinmonopolets utsalg mellom kl. 08.30 og kl. 18.00 på hverdager, mens salget skal opphøre kl. 15.00 dagen før søn- og helligdager. I tillegg er salg og utlevering av alkoholholdig drikk på Vinmonopolet forbudt på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, på stemmedagene for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt med lov, samt jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften.

Forslagsstillerne viser videre til at representanter for ulike partier har tatt til orde for å endre lovgivningen på området. Dette mener forslagsstillerne er svært positivt, og de ønsker slike initiativ velkomne.

Forslagsstillerne mener at regelverket, slik det er i dag, skaper irritasjon hos publikum.

Forslagsstillerne mener videre at man må tilnærme seg temaet åpningstider fra en prinsipiell side, og at tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverk til å regulere åpningstider.

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget