Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag. 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra finanskomiteen om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 14. mai 2013

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører