Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.)

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 16. mai 2013

Bent Høie

Sonja Mandt

leder

ordfører