Innstilling fra justiskomiteen om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 23. mai 2013

Per Sandberg

Anna Ljunggren

leder

ordfører