Innstilling fra justiskomiteen om endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 23. mai 2013

Per Sandberg

Sigvald O. Hansen

leder

ordfører