Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeprosessloven mv. (behandling av beskyttelse av informasjon)

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 6. juni 2013

Per Sandberg

Jan Bøhler

leder

ordfører