Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om tiltak som fremmer reell kjønnslikestilling i Norge

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 13. juni 2013

Gunn Karin Gjul

Linda C. Hofstad Helleland

leder

ordfører