Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Utanriksdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 2. desember 2013

Anniken Huitfeldt

Kåre Simensen

leder

ordfører