Innstilling fra finanskomiteen om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 4. februar 2014

Hans Olav Syversen

Heidi Nordby Lunde

leder

ordfører