Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2011

Dette dokument

  • Innst. 236 S (2013–2014)
  • Dato: 04.06.2014
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 25

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 4. juni 2014

Anniken Huitfeldt

Øyvind Halleraker

leder

ordfører