Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Ketil Kjenseth og Trine Skei Grande om utvikling av et nytt folkevalgt regionnivå til erstatning for fylkeskommunen

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 10. juni 2014

Helge André Njåstad

Ingjerd Schou

leder

ordfører