Representantforslag om utvikling av et nytt folkevalgt regionnivå til erstatning for fylkeskommunen

Dokument 8:26 S (2013-2014), Innst. 262 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 10.06.2014 Innst. 262 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 26 S (2013-2014) fra Venstre om utvikling av et nytt folkevalgt regionnivå til erstatning for fylkeskommunen. Komiteens innstilling ble vedtatt. Stortinget ber regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene/et regionalt nivå parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene. Dette kan gjøres med utgangspunkt i en sammenstilling fra tidligere utredninger. Stortinget imøteser en melding til Stortinget om dette våren 2015. Dokumentet vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2014