Innstilling fra finanskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak)

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 18. juni 2014

Hans Olav Syversen

Lisbeth Berg-Hansen

leder

ordfører