Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 5. desember 2014

Hadia Tajik

leder og ordf. for kap. 400, 467 og 3400

Jorodd Asphjell

Margunn Ebbesen

Jan Arild Ellingsen

ordf. for kap. 448 og 455

ordf. for kap. 452, 460 og 466

ordf. for kap. 413, 454, 3413 og 3454

Hårek Elvenes

Peter Christian Frølich

Kari Henriksen

ordf. for kap. 451, 468 og 3451

ordf. for kap. 414, 442, 473, 474, 3442, 3473 og 3474

ordf. for kap. 469, 475 og 3469

Jenny Klinge

Ulf Leirstein

Kjell Ingolf Ropstad

ordf. for kap. 445 og 446

ordf. for kap. 470, 471 og 3470

ordf. for kap. 430, 432, 3430 og 3432

Lene Vågslid

Anders B. Werp

ordf. for kap. 61, 410, 411, 472 og 3410

ordf. for kap. 440, 444, 3440 og 3444