Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om overenskomster inngått med fremmede stater eller internasjonale organisasjoner i 2012

Dette dokument

  • Innst. 95 S (2014–2015)
  • Dato: 03.12.2014
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 26

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 3. desember 2014

Anniken Huitfeldt

Øyvind Halleraker

leder

ordfører