Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 4. desember 2014

Kari Kjønaas Kjos

leder og ordfører