Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 23 S (2014-2015), Innst. 102 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2014 Innst. 102 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet. Endringene innebærer en netto økning av utgiftene på 278,4 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2014