Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 9. desember 2014

Trond Giske

leder og ordfører