Innstilling frå justiskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 9. desember 2014

Hadia Tajik

leiar og ordførar