Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.)

Dette dokument

  • Innst. 207 L (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 48 L (2014–2015)
  • Dato: 19.03.2015
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 28

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 19. mars 2015

Arve Kambe

leder og ordfører