Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter, romertall X (forbud mot dobbeltstraff) og romertall XXIV (domstolenes prøvingsrett)

Dette dokument

  • Innst. 263 S (2014–2015)
  • Kildedok: Dokument 12:30 (2011–2012)
  • Dato: 05.05.2015
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 15

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 5. mai 2015

Martin Kolberg

Jette F. Christensen

leder

ordfører