Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken om å sikre integrering

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 9. juni 2016

Helge André Njåstad

Geir Sigbjørn Toskedal

leder

ordfører