Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.)

Dette dokument

  • Innst. 91 L (2015–2016)
  • Kildedok: Prop. 9 L (2015–2016)
  • Dato: 01.12.2015
  • Utgiver: helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 1. desember 2015

Kari Kjønaas Kjos

Bård Hoksrud

leder

ordfører