Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, 9. desember 2015

Linda C. Hofstad Helleland

Helge Orten

leder

ordfører