Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet

Prop. 19 S (2015-2016), Innst. 132 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2015 Innst. 132 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2015