Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om salg av brukt og utrangert forsvarsmateriell

Dette dokument

  • Innst. 213 S (2015–2016)
  • Dato: 15.03.2016
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 293

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 15. mars 2016

Martin Kolberg

Helge Thorheim

leder

ordfører