Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kirsti Bergstø og Snorre Serigstad Valen om profitt i offentlig finansierte velferdstjenester

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 12. april 2016

Hans Olav Syversen

Kenneth Svendsen

leder

ordfører