Innstilling fra næringskomiteen om Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 2. juni 2016

Geir Pollestad

Odd Omland

leder

ordfører