Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 9. desember 2016

Arve Kambe

leder og ordf. for kap. 611, 634, 2470, 3634 og 5470

Dag Terje Andersen

ordf. for kap. 600 og 649

Kirsti Bergstø

ordf. for kap. 646 og 648

Tove-Lise Torve

ordf. for kap. 621, 2542, 2680 og 5704

Lise Christoffersen

ordf. for kap. 604, 605, 614, 2670, 3605, 3614 og 5607

Ingebjørg Amanda Godskesen

ordf. for kap. 635, 667, 2651 og 3635

Stefan Heggelund

ordf. for kap. 606, 642, 643 og 3642

Per Olaf Lundteigen

ordf. for kap. 640, 660, 664, 2540 og 3640

Bente Stein Mathisen

ordf. for kap. 612, 872, 2661 og 5701

Sveinung Rotevatn

ordf. for kap. 615, 616, 666, 3615 og 3616

Bengt Morten Wenstøb

ordf. for kap. 601, 613 og 2620

Erlend Wiborg

ordf. for kap. 2650, 2655 og 2686

Rigmor Aasrud

ordf. for kap. 2541 og 5705