Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Marianne Aasen og Rasmus Hansson om nasjonale regler som sikrer at elevers, studenters og læreres ansikter skal være fullt ut synlige i skoler og på universiteter og høyskoler

Til Stortinget
Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 16. november 2016

Trond Giske

Henrik Asheim

leder

ordfører