Representantforslag om nasjonale regler som sikrer at elevers, studenters og læreres ansikter skal være fullt ut synlige i skoler og på universiteter og høyskoler

Dokument 8:3 S (2016-2017), Innst. 63 S (2016-2017) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marianne Aasen, Rasmus Hansson, Trond Giske Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A), (MGD) Innstilling avgitt 16.11.2016 Innst. 63 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å be regjeringen foreslå nasjonale regler som sikrer at elevers, studenters og læreres ansikter skal være fullt synlige i skolene og på universiteter og høyskoler. Forslaget ble deretter vedlagt protokollen, med den forutsetning i merknad fra hele komiteen at man ikke bør bruke plagg som dekker ansiktet i en undervisningssituasjon, og en klar forventning om at forslag til et slikt regelverk blir sendt på høring tidlig i 2017.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2016