Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet – BERIKTIGET

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 14. desember 2016

Anniken Huitfeldt

Sylvi Graham

leder

ordfører