Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2015 – Beriktiget

Innhold

Til Stortinget
Oslo, kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 13. desember 2016

Martin Kolberg

Jette F. Christensen

leder

ordfører