Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i sosialtjenesteloven (kommunens adgang til å gi kontaktopplysninger og opplysninger om oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen)

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 23. mai 2017

Arve Kambe

Bengt Morten Wenstøb

leder

ordfører