Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om et krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 1. juni 2017

Arve Kambe

Stefan Heggelund

leder

ordfører