Representantforslag om et krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv

Dokument 8:130 S (2016-2017), Innst. 395 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 01.06.2017 Innst. 395 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterparitet om et krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv. Forslaget fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2017