Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Nordisk råd og nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling

Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 16. juni 2017

Olemic Thommessen

leder